Jeroen Koolmees

Medewerker fauna-onderzoek

Van kinds af aan heeft Jeroen een brede interesse in de natuur. In 2018 studeerde hij af voor de HBO opleiding Toegepaste Biologie aan de HAS Hogeschool in Den Bosch. Hier heeft hij middels projecten en stages praktische ervaring opgedaan met het inventariseren en onderzoeken van onder andere vegetatie, vogels, vissen, libellen en macrofauna. Zo heeft hij onder andere meegewerkt aan gedragsonderzoek bij trekzalmen voor zijn stage bij Hólar University College in IJsland, en heeft hij bij Waterschap Aa en Maas populatie- en habitatsonderzoek gedaan voor de gewone bronlibel in de Esperloop. Naast het uitvoeren van veldwerk heeft hij ervaring op het gebied van rapportage, dataverwerking, en ArcGIS.

Sinds 2019 is Jeroen in dienst bij Van der Goes en Groot, waar hij zich voornamelijk bezig houdt met veldwerk voor broedvogelonderzoek, flora- en vegetatieonderzoek, en vegetatie-quickscans van watergangen voor AQUON.

Specialismen

  • Flora- en vegetatieonderzoek
  • Vegetatie-quickscans watergangen
  • (Broed-) vogelonderzoek
Jeroen Koolmees

Jeroen Koolmees