Jeroen Dekker

Medewerker vegetatie-onderzoek

Al van jongs af aan trok Jeroen er op uit om de natuur in te gaan. Hij trok het liefst de Drentse natuurgebieden in waar hij destijds niet ver vandaan woonde. Tijdens zijn HBO studie Bos- en Natuurbeheer heeft hij veel kennis en vaardigheden opgedaan op zowel ecologisch als hydrologisch gebied. In 2011 rondde hij zijn studie aan Van Hall Larenstein af, waarna hij eerst aan de slag ging bij de overheid. Later trad hij in dienst bij een ecologisch adviesbureau. Hier heeft hij zich verschillende soortgroepen eigengemaakt, waaronder vleermuizen, zoetwatervissen, flora en vogels.

Vanaf maart 2020 is Jeroen bij Van der Goes en Groot in dienst gekomen. Hier werkt hij mee aan verschillende soorten onderzoek. De nadruk ligt hierbij op flora- en broedvogelonderzoek.

Specialismen

– Floraonderzoek

– (Broed-) vogelonderzoek

Jeroen Dekker

Jeroen Dekker