Floris van Rhijn

Medewerker ecologie

Floris heeft een brede interesse, ook binnen de biologie. Tijdens zijn studie in Amsterdam heeft hij verschillende richtingen verkend. Hij schreef een scriptie over de effecten van vervuiling op vogelzang en deed stages in moleculair genetische maar ook gedragsecologische richting. In het veld kijkt hij onder andere graag naar planten (met name ook naar mossen) en vogels.

Sinds 2021 is Floris in dienst bij Van der Goes en Groot waar hij zich bezig houdt met veldwerk voor flora-, vegetatie- en broedvogelonderzoek en dataverwerking.

Specialismen
– Broedvogelonderzoek
– Flora- en vegetatieonderzoek

Floris van Rhijn

Floris van Rhijn