Chris van Roosmalen

Medewerker flora- en vegetatie-onderzoek

Chris is tijdens zijn studie aan de Wageningen Universiteit in 2022 in dienst gekomen bij van der Goes en Groot. Voor zijn master Forest and Nature Conservation heeft hij onderzoek gedaan naar grootschalige bultvormende veenmos herintroducties en het herstel van heischraal grasland met steenmeel. Door het vele buiten zijn heeft hij veel geleerd over planten, herpetofauna en vlinders. Nu hij is afgestudeerd, werkt hij voltijds bij van der Goes en Groot aan flora- en vegetatieprojecten en exoten karteringen.

Specialisme

Flora- en vegetatie-onderzoek

Chris van Roosmalen

Chris van Roosmalen