Tijdens een onderzoek naar beschermde vissoorten in de gemeente Almere is een bijzondere vangst gedaan. Bij het uitvoeren van een elektrische bemonstering werd door een van de medewerkers een aantal Zwartbekgrondels aangetroffen. De exotische grondelsoort (6 stuks) is gevonden langs een oever, het betrof dieren van verschillende grootte. Hoewel de soort in een aantal provincies al bekend is, was dit tot op heden nog niet zo in de provincie Flevoland. De waarneming is doorgegeven aan het GA-N en inmiddels bekend bij RAVON. Door RAVON is de eerste vangst van deze soort in de provincie tevens bevestigd.

Zwartbekgrondel aangetroffen in Almere
Zwartbekgrondel aangetroffen in Almere

De Zwartbekgrondel is een exotische grondelsoort die de laatste jaren steeds vaker wordt aangetroffen langs grote wateren in Nederland. De soort is vermoedelijk naar Nederland gebracht door middel van ballastwater van schepen. Oorspronkelijk komt de soort uit het gebied van de Zwarte Zee en de Kaspische Zee. Wat de ecologische effecten en gevolgen zijn van de aanwezigheid van deze exoot is nog niet bekend.