Referenties Insecten en andere ongewervelden

De aanwezigheid van insecten zoals vlinders, sprinkhanen en krekels zijn belangrijke indicatoren voor de kwaliteit van de aanwezige natuur en ecosystemen. Meerdere soorten van deze diergroepen kwalificeren voor verschillende beheertypen van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap. De Nauwe korfslak is een andere belangrijke ongewervelde Habitatrichtlijn-soort. Van der Goes en Groot heeft een uitgebreide ervaring met het inventariseren van deze soorten.

Voorbeelden van door ons uitgevoerd onderzoek naar insecten en andere ongewervelden:

Slingerland, P., M. Feenstra & M. van Straaten. G&G-rapport 2015-33. Ecologisch terrein De Steeg te Langerak. Inventarisatie flora en fauna 2015. In opdracht van OASEN.

Damm, T. & M. Langbroek. G&G-rapport 2015-29. Dagvlinders, Sprinkhanen en Libellen. Noordwijk en Wassenaar 2015. In opdracht van Staatsbosbeheer.

Damm, T., & F. van Groen. G&G-rapport 2015-18. Flora, Wijngaardslak en broedvogels in Oude Hof Bergen. Inventarisatie 2015. In opdracht van Gemeente Bergen.

Damm, T., C. Knotters en R. de Beer. G&G-rapport 2013-52. SNL-kartering Beningerslikken. Dagvlinders. In opdracht van Natuurmonumenten.

Slingerland, P. & V. Nederpel. G&G-rapport 2013-45. Ecologisch terrein De Panoven te Vianen. Inventarisatie flora en fauna 2013. In opdracht van Oasen.

Damm, T. G&G-rapport 2013-40. SNL-kartering Velderberg. Vegetatie, flora, libellen en dagvlinders. In opdracht van Natuurmonumenten.

Damm, T. G&G-rapport 2013-39. SNL-kartering Raalterveld. Vegetatie, flora, libellen en dagvlinders. In opdracht van Natuurmonumenten.

Damm, T. G&G-rapport 2013-37. SNL-kartering Lierderbroek. Vegetatie, flora, libellen en dagvlinders. In opdracht van Natuurmonumenten.

Damm, T. G&G-rapport 2012-25. SNL-monitoring Schoorlse Duinen en Binnenduinrand Schoorl 2012. Monitoring van dagvlinders en sprinkhanen. In opdracht van SBB regio West.

Boesveld, A.A.M. G&G-rapport 2008-36. Duinen nabij Zandvoort. Een onderzoek naar de Nauwe Korfslak in 2008. In opdracht van Tauw bv.