Referenties Broedvogelonderzoek en -monitoring

Van der Goes en Groot heeft veel ervaring in het uitvoeren van broedvogelonderzoek. Wij hebben door heel Nederland kleine en grote projecten uitgevoerd, voor Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, provincies en Landschappen.

Een aantal van de door ons reeds uitgevoerde (broed)vogelonderzoeken:

Damm, T. & R.E. Brouwer. G&G-rapport 2015-42. Meeuwenmonitoring in 2015 op het marineterrein Nieuwe Haven te Den Helder. In opdracht van Dienst Vastgoed Defensie.

Groen, F.M. van & S.C. Wytema. G&G-rapport 2015-32. Broedvogels van Waterland Oost. Inventarisatie 2015. In opdracht van Staatsbosbeheer.

Groen, F.M. van. G&G-rapport 2015-30. Broedvogels van Varkensland. Inventarisatie 2015. In opdracht van Staatsbosbeheer.

Groen, F.M. van. G&G-rapport 2015-21. Broedvogels in het Diemerbos. Onderzoek in het kader van festivals 2015. In opdracht van Chasing the Hihat // Event Productions.

Groen, F.M. van. G&G-rapport 2015-20. Weidevogels in Zuid-Holland. Nulmeting agrarisch natuur- en landschapsbeheer. In opdracht van Provincie Zuid-Holland.

Groen, F.M. van. G&G-rapport 2015-24. Broedvogels van de Coepelduynen. Inventarisatie 2015. In opdracht van Staatsbosbeheer.

Groen, F.M van & L van den Bergh. G&G-rapport 2014-26. Broedvogels van het Sint Anthonisbos en het object Natuurlinten. Inventarisatie 2014. In opdracht van Staatsbosbeheer Regio Zuid.

Groen, F.M. van. G&G-rapport 2013-25. Broedvogels van het Purmerbos. Inventarisatie 2013. In opdracht van Staatsbosbeheer Regio West.

Damm, T. & F.M. van Groen. G&G-rapport 2013-24. Broedvogels in de Bergermeer. Inventarisatie 2013. In opdracht van TAQA Energy B.V.

Groen, F.M. van & B.W.J. Oosterbaan. G&G-rapport 2012-42. Effecten van begrazing op broedvogels in Nationaal Park Zuid-Kennemerland. In opdracht van PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland.

Groen, F.M. van, B.W.J. Oosterbaan & R. de Beer. G&G-rapport 2012-2. Broedvogels van Nationaal Park Zuid-Kennemerland in 2011. In opdracht van PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland.

Groen, F.M. van & S. Rondaan. G&G-rapport 2010-50. Broedvogels van het Roggebotzand. Inventarisatie 2010. In opdracht van Staatsbosbeheer Regio Oost.

Beer, R. de & F.M. van Groen. G&G-rapport 2010-52. Broedvogels van de Schoorlse Duinen en de Binnenduinrand Schoorl. Inventarisatie 2010. In opdracht van Staatsbosbeheer Regio West.

Brouwer, R.E. & T. Damm. G&G-rapport 2010-51. Meeuwenmonitoring in 2010 op het marineterrein Nieuwe Haven te Den Helder. In opdracht van Dienst Vastgoed Defensie.

Dijkstra, A.A. & F.M. van Groen. G&G-rapport 2010-45. Broedvogels van de Duivenvoordse Polder, Klein Zwitserland en het Leidschendammerhout. Inventarisatie 2010. In opdracht van Staatsbosbeheer Regio West.

Groen, F.M. van & V. Nederpel. G&G-rapport 2010-36. Broedvogels van het Haagse Bos. Inventarisatie 2010. In opdracht van Staatsbosbeheer Regio West.

Groen, F.M. van. G&G-Rapport 2008-26. Broedvogelinventarisatie Varkensland. Inventarisatie broedvogels 2008. In opdracht van Staatsbosbeheer Regio West & ANV Water, Land en Dijken.

Beer, R. de. G&G-Rapport 2007-70. Broedvogels in Polder Waal en Burg op Texel, inventarisatie 2007. In opdracht van Natuurmonumenten Beheerteam Noord-Holland Noord.

Beer, R. de. G&G-Rapport 2007-27. Steenuilen in de Baanstee-Noord. Inventarisatie van Steenuilen in de Baanstee-Noord bij Purmerend. In opdracht van Gemeente Purmerend.