Landelijk werkend ecologisch onderzoeks- en adviesbureau met vestigingen in Noord-Holland en Zuid-Holland.

Van der Goes en Groot

Monitoring en Inventarisatie

Monitoring en Inventarisatie

Natuuronderzoek geeft inzicht in de ecologische gesteldheid van een (natuur)gebied door het in kaart brengen van de aanwezigheid en verspreiding van soorten.

Wet- en Regelgeving

Wet- en Regelgeving

De natuur is in Nederland middels diverse wetten beschermd. Dit kan gevolgen hebben bij de uitvoering van ruimtelijke ingrepen of ecologisch gevoelig beheer.

Advies en Begeleiding

Advies en Begeleiding

Wij geven deskundig advies met betrekking tot beheer en inrichting van uw terrein en kunnen uw (bouw)projecten voorzien van ecologische begeleiding.

Berichten & actuele informatie

Van der Goes en Groot is voor het veldwerkseizoen van 2017 opzoek naar enthousiaste en goed gemotiveerde medewerkers ecologie met ervaring in de vegetatiekunde en/of...
In de zomer van 2016 is door Van der Goes en Groot, in opdracht van Staatsbosbeheer, een insectenkartering uitgevoerd op de heideterreinen rond Radio Kootwijk,...
Staatsbosbeheer heeft besloten om op een aantal locaties in de Schoorlse Duinen de bovenste bodemlaag af te plaggen en het gebied te vernatten ten behoeve...
In het najaar van 2016 heeft Van der Goes en Groot, in opdracht van de Gemeente Westvoorne, onderzoek gedaan naar de Nauwe Korfslak in het...