Landelijk werkend ecologisch onderzoeks- en adviesbureau met vestigingen in Noord-Holland en Zuid-Holland.

Van der Goes en Groot

Monitoring en Inventarisatie

Monitoring en Inventarisatie

Natuuronderzoek geeft inzicht in de ecologische gesteldheid van een (natuur)gebied door het in kaart brengen van de aanwezigheid en verspreiding van soorten.

Wet- en Regelgeving

Wet- en Regelgeving

De natuur is in Nederland middels diverse wetten beschermd. Dit kan gevolgen hebben bij de uitvoering van ruimtelijke ingrepen of ecologisch gevoelig beheer.

Advies en Begeleiding

Advies en Begeleiding

Wij geven deskundig advies met betrekking tot beheer en inrichting van uw terrein en kunnen uw (bouw)projecten voorzien van ecologische begeleiding.

Berichten & actuele informatie

Nauwe korfslak uit het Gemeenteduin
In het najaar van 2016 heeft Van der Goes en Groot, in opdracht van de Gemeente Westvoorne, onderzoek gedaan naar de Nauwe Korfslak in het...
Noordse woelmuis in de Amsterdamse Waterleidingduinen
In de periode oktober – november 2016 heeft Van der Goes en Groot onderzoek verricht naar de verspreiding van Waterspitsmuis in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Dit...
denieuweoeverzwaluwwandindelutkemeer
Begin november is in polder de Lutkemeer nabij Osdorp een zwaluwwand gebouwd, onder begeleiding van Van der Goes en Groot, op initiatief van Recreatie Noord...
De invasieve exoot Waterwaaier
In Nederlandse wateren worden steeds vaker waterplanten aangetroffen die afkomstig zijn uit andere delen van de wereld en er van nature niet thuishoren. Wanneer deze...