Landelijk werkend ecologisch onderzoeks- en adviesbureau met vestigingen in Noord-Holland en Zuid-Holland.

Van der Goes en Groot

Monitoring en Inventarisatie

Monitoring en Inventarisatie

Natuuronderzoek geeft inzicht in de ecologische gesteldheid van een (natuur)gebied door het in kaart brengen van de aanwezigheid en verspreiding van soorten.

Wet- en Regelgeving

Wet- en Regelgeving

De natuur is in Nederland middels diverse wetten beschermd. Dit kan gevolgen hebben bij de uitvoering van ruimtelijke ingrepen of ecologisch gevoelig beheer.

Advies en Begeleiding

Advies en Begeleiding

Wij geven deskundig advies met betrekking tot beheer en inrichting van uw terrein en kunnen uw (bouw)projecten voorzien van ecologische begeleiding.

Berichten & actuele informatie

In opdracht van Aquon voert Van der Goes en Groot al enige jaren macrofyten-onderzoek uit in het gebied van Waterschap Rivierenland, Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden en...
Op 26 februari werden we door Staatsbosbeheer met een mooie en erg lekkere taart welkom geheten op het beheerkantoor in Grijpskerke. Hier mochten we een...
Een van de weinige Nederlandse natuurgebieden, waar de natuur echt vrij spel heeft is de Biesbosch. Behoudens enkele oude dijkjes, kleine botanische graslanden en recente...
In de zomer van 2017 is door Van der Goes en Groot, in opdracht van Staatsbosbeheer, een flora- en vegetatiekartering uitgevoerd in een zevental gebieden...